Oorlogsaffiches online!

Oorlogsaffiches online!

Onlangs zijn een aantal oorlogsaffiches uit de collectie van het archief online te bekijken. Enkelen daarvan zijn nog tot 23 mei 2015 te zien in de tentoonstelling 'Weggetjes naar de vrijheid' in de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen (voormalige synagoge).

Nieuw Kamper Dagblad

Vanaf dinsdag 10 maart is het mogelijk om in onze studiezaal alle edities van het ‘Nieuw Kamper Dagblad’ van 1996 tot en met 2008 digitaal te bekijken én te printen!

Jaarprogramma 'Kampen 70 jaar bevrijd'

Tentoonstelling 'Weggetjes naar de vrijheid'

Jaarprogramma 'Kampen 70 jaar bevrijd'

Op 17 april is het precies 70 jaar geleden dat Kampen werd bevrijd door de Canadezen.

Ter gelegenheid hiervan worden in Kampen, gedurende het gehele jaar activiteiten georganiseerd. De opening van het jaarprogramma is op zaterdag 21 maart om 14.30 uur in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen. Dit is tevens de opening van de tentoonstelling Weggetjes naar de vrijheid in de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen (voormalige synagoge).

Diploma Interne Cultuur Coordinator

Minister Jet Bussemaker reikt certificaat uit

Diploma Interne Cultuur Coordinator

Op woensdag 4 maart werd tijdens de 'Expeditie Cultuureducatie' in Zwolle het 6000ste certificaat uitgereikt aan aankomende Interne Cultuur Coordinatoren (ICC'ers). Niemand minder dan minister Jet Bussemaker kwam naar Zwolle om het certificaat te overhandigen. De gelukkige was Tineke van 't Hul (leerkracht en cultuurcoördinator op de Dr. H. Bouwmanschool in Kampen). De minister reikte alle cursisten, die zijn opgeleid door ICC-trainer Mariëlle van Zanten, het certificaat uit en stak ze ook nog een hart onder de riem. Ook onze medewerker Educatie & Publieksinformatie Annelies Rijkhoff kreeg een ICC certificaat uitgereikt. Zij schreef een cultuuredcuatiebeleidsplan voor het archief, waarbij is gekeken naar de visie op cultuuredcuatie binnen het archief, is het huidige edcuatieve aanbod onder de loep genomen, is nagedacht over toekomstig aanbod voor scholen en ander doelgroepen, gebrainstormd over ideeen voor de toekomst (richting De Stadskazerne) en meer.

Laatste Tweets

Onderweg met collega's naar werkconferentie Archiefcollecties open in Amersfoort.

Gemeentearchief Gemeentearchief