Like ons op Facebook

VIP (Verleden in Pixels)

 • Voormalige Joodse Begraafplaats 1e Ebbingestraat Kampen

  Voormalige Joodse Begraafplaats 1e Ebbingestraat Kampen
 • Watersnoodramp van 1825

  Watersnoodramp van 1825
 • Belgische vluchtelingen

  Op de foto, genomen tussen oktober 1914 en april 1915, poseert een groep vluchtelingenkinderen in het Burgerweeshuis aan de Vloeddijk, het huidige Quintus.
 • Dorpskern IJsselmuiden

  Dorpskern IJsselmuiden (Winter 1950)
 • Het postkantoor

  Het gebouw aan de Oudestaat werd omstreeks 1903 als postkantoor in gebruik genomen.
 • Omgeving Cellebroederspoort

  Omgeving Cellebroederspoort, de huizen links op de foto werden gebouwd in 1892.
 • Bijgevoegde afbeelding toont ons ditmaal de vroegere Joodse begraafplaats aan de 1e Ebbingestraat te Kampen. Inmiddels is deze locatie compleet veranderd. Juist vanwege dit contrast is gekozen voor deze foto. Het vele natuurlijke groen wordt hier niet alleen geboden door de Joodse begraafplaats maar ook het Plantsoen en de kwekerij van Brinkman.

  Meer over deze foto
 • Van donderdag drie tot en met zaterdag vijf februari 1825 woedde er een vreselijke noordwester storm over Nederland en Vlaanderen. Drie maanden eerder was er ook al een dijkdoorbraak geweest in de Zwartedijk die de polders van Kamperveen had doen onderlopen. Dit keer werden de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Utrecht en Holland getroffen door dijkdoorbraken en overstromingen. In totaal zijn hier 379 mensen bij omgekomen, waarvan 305 in de provincie Overijssel.

  Meer over deze foto
 • Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Op 1 augustus 1914 zette Duitsland het zogenaamde ‘von Schlieffenplan’ in werking, waarmee het Duitse leger in een omtrekkende beweging door België aartsvijand Frankrijk wilde aanvallen. In een eerdere versie van dit plan zou de aanval op Frankrijk via België en Nederland worden uitgevoerd, maar door een aanpassing bleef de neutraliteit van Nederland behouden. Het betekende echter niet dat de Nederlandse bevolking helemaal niet in aanraking zou komen met het oorlogsleed. Een miljoen vluchtende Belgen klopten in oktober 1914 aan bij het ruim zes miljoen inwoners tellende Nederland.

  Meer over deze foto
 • IJsselmuiden, de Dorpsweg in de winter van 1950. Links de Christelijke School en in het midden de toren van de Nederlands Hervormde Kerk. Rechts op de foto de zijgevel van ‘Huize Java’, dat omstreeks 1760 gebouwd was door een gepensioneerde kapitein van het Indisch Leger.

  Meer over deze foto
 • Het gebouw aan de Oudestaat werd omstreeks 1903 als postkantoor in gebruik genomen. In datzelfde jaar kreeg Kampen ook telefoon, dat nog bestond uit een particulier net. In 1919 veranderde dit en kwam alles in handen van de overheid, voor Kampen werd dit dus de gemeente. De telefooncentrale kreeg in de nacht van 16 op 17 april 1945 een grote klap te verwerken toen de Duitse bezetter twee telefooncentrales opblies. Een grote ravage aan onder andere de trap was het gevolg.

  Meer over deze foto
 • Een foto uit omstreeks 1893. Hierop staat de Cellebroederspoort van Kampen, één van de markante monumenten uit het verleden van de stad. Wat ook de aandacht trekt is de omgeving. Dit is sinds omstreeks 1893 sterk veranderd.

  Meer over deze foto

Oorlogsaffiches online!

Oorlogsaffiches online!

Onlangs zijn een aantal oorlogsaffiches uit de collectie van het archief online te bekijken. Enkelen daarvan zijn nog tot 23 mei 2015 te zien in de tentoonstelling 'Weggetjes naar de vrijheid' in de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen (voormalige synagoge).

Nieuw Kamper Dagblad

Vanaf dinsdag 10 maart is het mogelijk om in onze studiezaal alle edities van het ‘Nieuw Kamper Dagblad’ van 1996 tot en met 2008 digitaal te bekijken én te printen!

Jaarprogramma 'Kampen 70 jaar bevrijd'

Tentoonstelling 'Weggetjes naar de vrijheid'

Jaarprogramma 'Kampen 70 jaar bevrijd'

Op 17 april is het precies 70 jaar geleden dat Kampen werd bevrijd door de Canadezen.

Ter gelegenheid hiervan worden in Kampen, gedurende het gehele jaar activiteiten georganiseerd. De opening van het jaarprogramma is op zaterdag 21 maart om 14.30 uur in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen. Dit is tevens de opening van de tentoonstelling Weggetjes naar de vrijheid in de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen (voormalige synagoge).

Diploma Interne Cultuur Coordinator

Minister Jet Bussemaker reikt certificaat uit

Diploma Interne Cultuur Coordinator

Op woensdag 4 maart werd tijdens de 'Expeditie Cultuureducatie' in Zwolle het 6000ste certificaat uitgereikt aan aankomende Interne Cultuur Coordinatoren (ICC'ers). Niemand minder dan minister Jet Bussemaker kwam naar Zwolle om het certificaat te overhandigen. De gelukkige was Tineke van 't Hul (leerkracht en cultuurcoördinator op de Dr. H. Bouwmanschool in Kampen). De minister reikte alle cursisten, die zijn opgeleid door ICC-trainer Mariëlle van Zanten, het certificaat uit en stak ze ook nog een hart onder de riem. Ook onze medewerker Educatie & Publieksinformatie Annelies Rijkhoff kreeg een ICC certificaat uitgereikt. Zij schreef een cultuuredcuatiebeleidsplan voor het archief, waarbij is gekeken naar de visie op cultuuredcuatie binnen het archief, is het huidige edcuatieve aanbod onder de loep genomen, is nagedacht over toekomstig aanbod voor scholen en ander doelgroepen, gebrainstormd over ideeen voor de toekomst (richting De Stadskazerne) en meer.

Laatste Tweets

Onderweg met collega's naar werkconferentie Archiefcollecties open in Amersfoort.

Gemeentearchief Gemeentearchief