Like ons op Facebook

VIP (Verleden in Pixels)

 • Kamper klokken en klepels

  Kamper klokken en klepels
 • Burgerweeshuis aan de Vloeddijk 38

  Burgerweeshuis aan de Vloeddijk 38 gezien vanaf de Burgwal bij het Bregittenplein rond 1890.
 • Voormalige Joodse Begraafplaats 1e Ebbingestraat Kampen

  Voormalige Joodse Begraafplaats 1e Ebbingestraat Kampen
 • Watersnoodramp van 1825

  Watersnoodramp van 1825
 • Belgische vluchtelingen

  Op de foto, genomen tussen oktober 1914 en april 1915, poseert een groep vluchtelingenkinderen in het Burgerweeshuis aan de Vloeddijk, het huidige Quintus.
 • Dorpskern IJsselmuiden

  Dorpskern IJsselmuiden (Winter 1950)
 • In diverse kerken van Kampen hangen luidklokken. Klokken hebben een speciale betekenis in onze cultuur. Ze dienen voor het aankondigen van vreugdevolle gebeurtenissen als huwelijken maar ook tijdens begrafenissen en rampen worden klokken geluid. Dit gebruik gaat terug naar voor-Christelijke tijden toen werd geloofd dat door het luiden van klokken geesten werden verdreven.

  Meer over deze foto
 • Sommige mensen vullen een heel hoofdstuk in de geschiedschrijving, zoals koningen, pausen en burgemeesters. Anderen daarentegen zijn niet meer dan een voetnoot. Soms zitten juist achter deze voetnoten hele leuke en verborgen verhalen, zoals de lotgevallen van Egbert van Lotten, een jongen die na het overlijden van zijn beide ouders opgenomen werd in het Burgerweeshuis te Kampen op 27 april 1865. Dit, samen met broer Hendrik en zus Aaltje.

  Meer over deze foto
 • Bijgevoegde afbeelding toont ons ditmaal de vroegere Joodse begraafplaats aan de 1e Ebbingestraat te Kampen. Inmiddels is deze locatie compleet veranderd. Juist vanwege dit contrast is gekozen voor deze foto. Het vele natuurlijke groen wordt hier niet alleen geboden door de Joodse begraafplaats maar ook het Plantsoen en de kwekerij van Brinkman.

  Meer over deze foto
 • Van donderdag drie tot en met zaterdag vijf februari 1825 woedde er een vreselijke noordwester storm over Nederland en Vlaanderen. Drie maanden eerder was er ook al een dijkdoorbraak geweest in de Zwartedijk die de polders van Kamperveen had doen onderlopen. Dit keer werden de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Utrecht en Holland getroffen door dijkdoorbraken en overstromingen. In totaal zijn hier 379 mensen bij omgekomen, waarvan 305 in de provincie Overijssel.

  Meer over deze foto
 • Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Op 1 augustus 1914 zette Duitsland het zogenaamde ‘von Schlieffenplan’ in werking, waarmee het Duitse leger in een omtrekkende beweging door België aartsvijand Frankrijk wilde aanvallen. In een eerdere versie van dit plan zou de aanval op Frankrijk via België en Nederland worden uitgevoerd, maar door een aanpassing bleef de neutraliteit van Nederland behouden. Het betekende echter niet dat de Nederlandse bevolking helemaal niet in aanraking zou komen met het oorlogsleed. Een miljoen vluchtende Belgen klopten in oktober 1914 aan bij het ruim zes miljoen inwoners tellende Nederland.

  Meer over deze foto
 • IJsselmuiden, de Dorpsweg in de winter van 1950. Links de Christelijke School en in het midden de toren van de Nederlands Hervormde Kerk. Rechts op de foto de zijgevel van ‘Huize Java’, dat omstreeks 1760 gebouwd was door een gepensioneerde kapitein van het Indisch Leger.

  Meer over deze foto

RTV Oost over archiefonderzoek IJsselkogge

Overijssel vandaag 12 mei

RTV Oost over archiefonderzoek IJsselkogge

Dinsdag 12 mei besteed het programma 'Overijssel Vandaag' aandacht aan het archiefonderzoek dat bij het Gemeentearchief is uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar de IJsselkogge.

 

Viering 150 jaar Kamperlijntje

Zaterdag 23 mei 2015

Viering 150 jaar Kamperlijntje

Op zaterdag 23 mei wordt in en rondom het NS-station in Kampen gevierd dat het Kamperlijntje 150-jaar bestaat!

Het programma en festiviteiten voor die dag (van 10:00 tot 17:00):

Kleurplaat Kamperlijntje

Inleveren op 23 mei

Kleurplaat Kamperlijntje

Vindt uw dochter / zoon / kleinkind het leuk om te kleuren en wil hij/zij een mooie prijs winnen? Doe dan mee aan onze kleurwedstrijd! Kleur de kleurplaat mooi in en lever deze in op zaterdag 23 mei tijdens de IJsseldeltadag bij één van de deelnemende bedrijven.

Gezocht: onbekend Kamper materiaal uit de Tweede Wereldoorlog

Gezocht: onbekend Kamper materiaal uit de Tweede Wereldoorlog

Bijna elke Kampenaar kent de bekende verhalen van Kampen uit de Tweede Wereldoorlog. Dokter Kolff bijvoorbeeld, die mensen ‘ziek’ verklaarde in het noodhospitaal in de kazerne, zodat ze niet mee hoefden op transport. Of het verhaal van de drie mannen die gefusilleerd zijn omdat ze werk weigerden te doen voor de Duitsers. Het Stadsarchief Kampen isjuist op zoek naar de onbekende ‘schatten’ uit de Tweede Wereldoorlog.

Laatste Tweets

@xsjlo op onze website staat onze Beeldbank, die is alleen nog niet volledig compleet (vanwege kwetsbare stukken gebeurd scannen handmatig)

Gemeentearchief Gemeentearchief